به تابلو فرش رنگ و ترنج خوش آمدید

همکاران ما از ساعت 9 الی 15 از طریق شماره تلفن های زیر پاسخگوی شما می باشند.

34217045  041

انتقادات و پیشنهادات : 09372719001 ( ساعت 9 الی 15 )

منـاظر، طبیعت و ..

/
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه تابلوفرش کلبه باغبان
مدل: 5008
وضعیت: موجود در انبار
..|| 454*280 گره | 69*43 سانتیمتر | 57 رنگ|10.59 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 253,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دیدار
مدل: 5130
وضعیت: موجود در انبار
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلوفرش طراوت بهاری
مدل: 5006
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*310 گره | 91*47 سانتیمتر | 89 رنگ|15.5 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 354,000تومان
مدل: 5673
وضعیت: موجود در انبار
..|| 300*200 گره | 46*30 سانتیمتر | 60 رنگ|5 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 135,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش عبور از پل خاکی
مدل: 5012
وضعیت: موجود در انبار
..|| 620*335گره | 94*51 سانتیمتر | 83 رنگ|17.31مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 395,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ
مدل: 5674
وضعیت: موجود در انبار
..|| 480*325 گره | 73*49 سانتیمتر | 58 رنگ|13 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 310,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلبه های ییلاقی
مدل: 5170
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*333 گره | 76*51 سانتیمتر | 62 رنگ|13.88 مقاط | رجشمار 55 - 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 331,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلبه رویایی
مدل: 5380
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*270 گره | 76*41 سانتیمتر | 75 رنگ|11.25 مقاط | رجشمار 55 - 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 268,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پل سنگی رودخانه
مدل: 5036
وضعیت: موجود در انبار
..|| 480*300 گره | 73*46 سانتیمتر | 57 رنگ|12 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 286,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دهکده آلیس
مدل: 5010
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*375 گره | 76*57 سانتیمتر | 72 رنگ|15.63 مقاط | رجشمار  55-45 ||     ..
نخ مرینوس تبریز: 357,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغچه پدربزرگ
مدل: 5180
وضعیت: موجود در انبار
..|| 330*217 گره | 50*33 سانتیمتر | 47 رنگ|5.97 مقاط | رجشمار 55 - 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 150,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش جویبار طبیعت
مدل: 5005
وضعیت: موجود در انبار
..|| 560*360 گره | 85*55 سانتیمتر | 79 رنگ|16.80 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 384,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش جویبار باغ
مدل: 5004
وضعیت: موجود در انبار
..|| 450*270 گره | 68*41 سانتیمتر | 58 رنگ|10.13 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 241,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش آبشار و جنگل5151
مدل: 5002
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*420 گره | 91*64 سانتیمتر | 57 رنگ|21 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 425,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش رودخانه کوچه باغ
مدل: 5015
وضعیت: موجود در انبار
..|| 640*290 گره | 97*44 سانتیمتر | 94 رنگ|15.47 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 353,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش بالا ده
مدل: 5001
وضعیت: موجود در انبار
..|| 530*346 گره | 81*53 سانتیمتر | 98 رنگ|15.28 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 309,000تومان
نخ و نقشه عشایر
مدل: 5684
وضعیت: موجود در انبار
..|| 640*440 گره | 97*67 سانتیمتر | 116 رنگ| 24.2 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 512,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش چوپان
مدل: 5014
وضعیت: موجود در انبار
..|| 360*226 گره | 55*34 سانتیمتر | 68 رنگ|6.78 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 170,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کنار رودخانه
مدل: 5090
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*386 گره | 76*59 سانتیمتر | 90 رنگ|16.08 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 367,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مزرعه ی خوشبختی
مدل: 5029
وضعیت: موجود در انبار
..|| 650*370 گره | 99*56 سانتیمتر | 88 رنگ|20.04 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 437,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانه همسایه
مدل: 5070
وضعیت: موجود در انبار
..|| 250*340 گره | 38*52 سانتیمتر | 52 رنگ|7.08 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 178,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جنگل و رودخانه
مدل: 5500
وضعیت: موجود در انبار
..|| 349*480 گره | 53*73 سانتیمتر | 57 رنگ|13.96 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 334,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش گذر رود
مدل: 5038
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*310 گره | 76*47 سانتیمتر | 64 رنگ|12.92 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 308,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلبه و رودخانه
مدل: 5110
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*349 گره | 76*53 سانتیمتر | 69 رنگ|14.54 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 348,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آبشار و جنگل
مدل: 5150
وضعیت: موجود در انبار
..|| 520*360 گره | 79*55 سانتیمتر | 51 رنگ|15.6 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 356,000تومان
مدل: 5680
وضعیت: موجود در انبار
..|| 450*350 گره | 68*53 سانتیمتر | 77 رنگ|13 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 313,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش کوچه باغ پاییز
مدل: 5023
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*350 گره | 76*53 سانتیمتر | 44 رنگ|14.58 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 348,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش کوچه باغ ده
مدل: 5009
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*400 گره | 91*61 سانتیمتر | 73 رنگ|20 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 436,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دیدار خانم اشلی
مدل: 5033
وضعیت: موجود در انبار
..|| 480*280 گره | 73*43 سانتیمتر | 75 رنگ|11.20 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 267,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش گذرگاه ییلاقی
مدل: 5022
وضعیت: موجود در انبار
..|| 700*500 گره | 107*76 سانتیمتر | 92 رنگ|  رجشمار 46 تا 55 || ..
نخ مرینوس تبریز: 636,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلبه و جویبار
مدل: 5040
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*283 گره | 91*43 سانتیمتر | 66 رنگ|14.15 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 337,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلبه جنگلی
مدل: 5530
وضعیت: موجود در انبار
..|| 326*570 گره | 50*87 سانتیمتر | 112 رنگ|15.49 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 354,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پل دهکده
مدل: 5651
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*360 گره | 76*55 سانتیمتر | 81 رنگ|15 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 342,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرای خان
مدل: 5080
وضعیت: موجود در انبار
..|| 295*391 گره | 45*59 سانتیمتر | 72 رنگ|9.61 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 241,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گپی با همسایه
مدل: 5024
وضعیت: موجود در انبار
..|| 641*441 گره | 98*67 سانتیمتر |111 رنگ|23.56 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 514,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رودخانه چارلز
مدل: 5300
وضعیت: موجود در انبار
..|| 568*436 گره | 86*66 سانتیمتر | 86 رنگ|20.64 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 450,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانه باغ زندگی
مدل: 5120
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*320 گره | 91*49 سانتیمتر | 70 رنگ|16 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 365,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش برکه ی زیبا
مدل: 5028
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*379 گره | 91*58 سانتیمتر | 70 رنگ|18.95 مقاط | رجشمار 55-46 ||     تعداد..
نخ مرینوس تبریز: 433,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یادگار پدربزرگ
مدل: 5039
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*410 گره | 91*62 سانتیمتر | 65 رنگ|20.5 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 447,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوچه های ونیز
مدل: 5321
وضعیت: موجود در انبار
..|| 470*320 گره | 72*49 سانتیمتر | 56 رنگ|12.53 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 299,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چشمه راه
مدل: 5032
وضعیت: موجود در انبار
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بهار زندگی
مدل: 5390
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*310 گره | 91*47 سانتیمتر | 68 رنگ|15.5 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 354,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گذرگاه کنار رود
مدل: 5026
وضعیت: موجود در انبار
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ مدل: 5670
مدل: 5670
وضعیت: موجود در انبار
..|| 460*685 گره | 70*104 سانتیمتر | 78 رنگ|26.26 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 573,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلبه جنگلبان
مدل: 5060
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*361 گره | 76*55 سانتیمتر | 59 رنگ|15.05 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 342,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانه پدری مدل: 5430
مدل: 5430
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*360 گره | 76*55 سانتیمتر | 80 رنگ| 15  مقاط | رجشمار 46 ||     &nbs..
نخ مرینوس تبریز: 342,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باب خرمشهر مدل: 5460
مدل: 5460
وضعیت: موجود در انبار
..|| 407*600 گره | 62*91 سانتیمتر | 77 رنگ|22.85 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 444,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش گپی با درشکه چی
مدل: 5013
وضعیت: موجود در انبار
..|| 700*470 گره | 107*72 سانتیمتر | 95رنگ|27.42مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 598,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش زندگی کنار رودخانه
مدل: 5003
وضعیت: موجود در انبار
..|| 570*370 گره | 87*56 سانتیمتر | 94 رنگ|17.58 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 401,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گذر اسب ها
مدل: 5420
وضعیت: موجود در انبار
..|| 413*680 گره | 63*104 سانتیمتر | 67 رنگ|23.4 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 511,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ پاییز
مدل: 5410
وضعیت: موجود در انبار
..|| 340*520 گره | 52*79 سانتیمتر | 70 رنگ|14.73 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 280,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلیسا مدل: 5620
مدل: 5620
وضعیت: موجود در انبار
..|| 400*610 گره | 61*93 سانتیمتر | 94 رنگ|20.84 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 444,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چشمه حصار
مدل: 5050
وضعیت: موجود در انبار
..|| 573*430 گره | 87*65 سانتیمتر | 89 رنگ| 20.53 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 448,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانه باغ
مدل: 5370
وضعیت: موجود در انبار
..|| 450*280 گره | 68*43 سانتیمتر | 73 رنگ|10.5 مقاط | رجشمار 55 - 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 250,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آبشاران
مدل: 5027
وضعیت: موجود در انبار
..|| 700*450 گره | 107*68 سانتیمتر | 71 رنگ|26.25 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 573,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش گاری چوبی
مدل: 5017
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلوفرش کلبه کنار رودخانه
مدل: 5000
وضعیت: پیش سفارش
..|| 418*550 گره | 64*84 سانتیمتر | 98 رنگ|19.16 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 437,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش منظره ای از باغ
مدل: 5007
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلوفرش عبور از باغ
مدل: 5019
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلوفرش شهر رویایی
مدل: 5016
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلوفرش روز خوش
مدل: 5020
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلوفرش خانه باغ کوچک
مدل: 5018
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ
مدل: 5671
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ
مدل: 5672
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوچ عشایر جدید
مدل: 5641
وضعیت: پیش سفارش
..|| 730*500 گره | 111*76 سانتیمتر | 76 رنگ | رجشمار 46 تا 55|| ..
نخ مرینوس تبریز: 633,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چشمه دهکده
مدل: 5025
وضعیت: پیش سفارش
..|| 540*300 گره | 82*46 سانتیمتر | 65 رنگ|13.50 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 322,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پل دهکده
مدل: 5650
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 300,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وصال 5161
مدل: 5031
وضعیت: پیش سفارش
..|| 500*352گره | 76* 54سانتیمتر | 0 رنگ|14.67مقاط | رجشمار 55-46 ||   ..
نخ مرینوس تبریز: 298,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وداع
مدل: 5160
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مردان عشایر
مدل: 5511
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 212,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مرداب جنگل
مدل: 5330
وضعیت: پیش سفارش
..|| 405*600 گره | 62*91 سانتیمتر | 47 رنگ|20.25 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 442,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عصر برفی
مدل: 5190
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 458,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوفه های بهاری
مدل: 5310
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شهر رویایی
مدل: 5162
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش روز برفی
مدل: 5350
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 315,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رودخانه و باغ
مدل: 5440
وضعیت: پیش سفارش
..|| 400*600 گره | 61*91 سانتیمتر | 58 رنگ| 20 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 380,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رود باغ پاییزی
مدل: 5035
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دهکده
مدل: 5140
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جویبار
مدل: 5491
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ گردو
مدل: 5034
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ ونقشه تابلو فرش کوچه باغ تابستان
مدل: 5692
وضعیت: پیش سفارش
..|| 600*325 گره | 91*49 سانتیمتر | 70 رنگ| 16.25  مقاط | رجشمار 55-46 ||     ..
نخ مرینوس تبریز: 371,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش ماهیگیری روی پل
مدل: 5011
وضعیت: پیش سفارش
..|| 600*350 گره | 91*53 سانتیمتر | 84 رنگ|17.5 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 399,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش غروب زمستان
مدل: 5037
وضعیت: پیش سفارش
..|| 600*345 گره | 91*52 سانتیمتر | 54 رنگ|17.25 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 394,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ ابیانه
مدل: 5030
وضعیت: پیش سفارش
..|| 670*310 گره | 102*77 سانتیمتر | 77 رنگ|17.31 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 395,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رفوگر
مدل: 5510
وضعیت: پیش سفارش
..|| 400*600 گره | 61*91 سانتیمتر | 110 رنگ|  20 مقاط | رجشمار 46 ||     &nb..
نخ مرینوس تبریز: 436,000تومان
مدل: 5693
وضعیت: پیش سفارش
..|| 670*450 گره | 102*68 سانتیمتر | 93 رنگ| 25.12  مقاط | رجشمار 55-46 ||     ..
نخ مرینوس تبریز: 527,000تومان
مدل: 5683
وضعیت: پیش سفارش
..|| 400*600 گره | 61*91 سانتیمتر | 93 رنگ|20 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 436,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش کلبه کوهستانی
مدل: 5021
وضعیت: پیش سفارش
..|| 500*352 گره | 76*54 سانتیمتر |69رنگ|14.67 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 330,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر بهار
مدل: 5340
وضعیت: پیش سفارش
..|| 400*200 گره | 61*31 سانتیمتر | 27 رنگ|  5  مقاط | رجشمار 46 ||     ..
نخ مرینوس تبریز: 167,000تومان
استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است
تابلو فرش رنگ و ترنج © 2019