به تابلو فرش رنگ و ترنج خوش آمدید

همکاران ما از ساعت 9 الی 15 از طریق شماره تلفن های زیر پاسخگوی شما می باشند.

34217045  041

انتقادات و پیشنهادات : 09372719001 ( ساعت 9 الی 15 )

اثار هنرمندان ایران

/
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه تابلو فرش تمنای بخشایش
مدل: 2170
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*640 گره | 98*77 سانتیمتر | 97 رنگ|26.67 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 582,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یاد ایام مدل: 2540
مدل: 2540
وضعیت: موجود در انبار
..|| 400*525 گره | 61*80 سانتیمتر | 102 رنگ|17.50 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 263,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فخرالزمان
مدل: 2190
وضعیت: موجود در انبار
..|| 482*334 گره | 73*51 سانتیمتر |84 رنگ|13.42مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 320,000تومان
مبنی بر 1 نظر
نخ و نقشه تابلو فرش عصر عاشورا
مدل: 2250
وضعیت: موجود در انبار
..|| 685*509 گره | 104*77 سانتیمتر | 67 رنگ|29.06 مقاط | رجشمار 55 - 46|| ..
نخ مرینوس تبریز: 634,000تومان
مدل: 2024
وضعیت: موجود در انبار
..|| 450*×390 گره | 68*59سانتیمتر | 140 رنگ | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 349,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پرندگان صبح
مدل: 2021
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*700 گره | 76*107 سانتیمتر |   رنگ| 29.17  مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 636,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اهل کرامت
مدل: 2450
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*700 گره | 76*107 سانتیمتر | 149 رنگ|29.17 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 642,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پرده اسرار
مدل: 2010
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*725 گره | 111*77 سانتیمتر | 91 رنگ|30.21 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 629,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مژده نور
مدل: 2210
وضعیت: موجود در انبار
..|| 700*480 گره | 107*73 سانتیمتر | 179 رنگ| 28   مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 611,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فال مدل: 2490
مدل: 2490
وضعیت: موجود در انبار
..|| 350*473 گره | 54*72 سانتیمتر | 100 رنگ|13.8 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 329,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سروش عالم غیب
مدل: 2411
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1009*730 گره | 154*111 سانتیمتر | 83 رنگ|61.38 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 1,162,000تومان
نخ و نقشه مینیاتور شکفتن
مدل: 2020
وضعیت: موجود در انبار
..|| 428*674 گره | 65*103 سانتیمتر | 148 رنگ| 24.04 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 525,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش نوای مهر
مدل: 2029
وضعیت: موجود در انبار
..|| 770*550 گره | 117*84 سانتیمتر | 134 رنگ|35.29 مقاط | رجشمار 55-46 ||   فرش رنگ و ترن..
نخ مرینوس تبریز: 735,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر روستا
مدل: 2560
وضعیت: موجود در انبار
..|| 420*638 گره | 64*97 سانتیمتر | - رنگ|22.33 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 487,000تومان
مدل: 3624
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1000*667 گره | 152*101 سانتیمتر | 118 رنگ| 55.58  مقاط | رجشمار 55-46 ||   &nbs..
نخ مرینوس تبریز: 1,051,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش هستی
مدل: 2241
وضعیت: موجود در انبار
..|| 452*379 گره | 69*58 سانتیمتر | 123 رنگ|14.28مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 340,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه سبا و حضرت سلیمان
مدل: 2160
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*634 گره | 76*97 سانتیمتر | 102 رنگ | 26.42 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 576,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رایحه دلنواز صبحگاهی  مدل: 2520
مدل: 2520
وضعیت: موجود در انبار
..|| 785*533 گره | 120*81 سانتیمتر | 154 رنگ|34.87 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 756,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رایحه
مدل: 2023
وضعیت: موجود در انبار
..|| 300*436 گره | 46*66 سانتیمتر | 65 رنگ|10.9 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 260,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دایره هستی
مدل: 2240
وضعیت: موجود در انبار
..|| 750*490 گره | 114*75 سانتیمتر | 115 رنگ|30.63 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 637,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرویز مدل: 2110
مدل: 2110
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1050*700 گره | 160*107 سانتیمتر | 86 رنگ|61.25 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 1,158,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو
مدل: 2180
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*700 گره | 77*107 سانتیمتر | 94 رنگ|29.17 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 636,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حمام
مدل: 2220
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*400 گره | 91*61 سانتیمتر | 115 رنگ|20 مقاط | رجشمار 46 ||     . تعداد..
نخ مرینوس تبریز: 436,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بهار  مدل: 2460
مدل: 2460
وضعیت: موجود در انبار
..|| 695*505 گره | 106*77 سانتیمتر | 150 رنگ|29.25 مقاط | رجشمار 46 ||      ..
نخ مرینوس تبریز: 639,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پیرمرد مرغ فروش
مدل: 2230
وضعیت: پیش سفارش
..|| 350*480 گره | 53*73 سانتیمتر | 89 رنگ|14 مقاط | رجشمار 46 ||     . تعداد ..
نخ مرینوس تبریز: 334,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاکدامنی یوسف کوچک
مدل: 2130
وضعیت: پیش سفارش
..|| 500*639 گره | 76*97 سانتیمتر | 93 رنگ|26.63 مقاط | رجشمار 46 ||     توپک شده..
نخ مرینوس تبریز: 581,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهر مدل: 2440
مدل: 2440
وضعیت: پیش سفارش
..|| 355*515 گره | 54*78 سانتیمتر | 117 رنگ|15.24 مقاط | رجشمار 55-46 ||     تعدا..
نخ مرینوس تبریز: 348,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه آتوسا
مدل: 2200
وضعیت: پیش سفارش
..|| 430*580 گره | 65*88 سانتیمتر | 77 رنگ|20.78 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 454,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فال حافظ مدل: 2550
مدل: 2550
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوفه های صبحگاهی  مدل: 2471
مدل: 2471
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
مدل: 2034
وضعیت: پیش سفارش
..|| 680*910گره | 103*138سانتیمتر |84 رنگ|13.42مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 1,100,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوفه های صبحگاهی       مدل: 2470
مدل: 2470
وضعیت: پیش سفارش
..|| 500*700 گره | 76*107 سانتیمتر | 98 رنگ|29.13 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 636,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر پاییز
مدل: 2260
وضعیت: پیش سفارش
..|| 300*414 گره | 46*63 سانتیمتر | 22 رنگ| 10.3 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 247,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوی پیراهن یوسف
مدل: 2120
وضعیت: پیش سفارش
..|| 500*710 گره | 77*109 سانتیمتر | 100 رنگ|29.58 مقاط | رجشمار 46 ||      ..
نخ مرینوس تبریز: 645,000تومان
استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است
تابلو فرش رنگ و ترنج © 2018