به تابلو فرش رنگ و ترنج خوش آمدید

همکاران ما از ساعت 9 الی 15 از طریق شماره تلفن های زیر پاسخگوی شما می باشند.

34217045  041

انتقادات و پیشنهادات : 09372719001 ( ساعت 9 الی 15 )

گالری ثمینا

/
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه تابلو فرش کلبه های ییلاقی
مدل: 5170
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*333 گره | 76*51 سانتیمتر | 62 رنگ|13.88 مقاط | رجشمار 55 - 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 331,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلبه رویایی
مدل: 5380
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*270 گره | 76*41 سانتیمتر | 75 رنگ|11.25 مقاط | رجشمار 55 - 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 268,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محفل شعرخوانی
مدل: 3180
وضعیت: موجود در انبار
..|| 663*470 گره | 101*72 سانتیمتر | 112 رنگ|25.97 مقاط | رجشمار 46 ||      ..
نخ مرینوس تبریز: 567,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دهکده آلیس
مدل: 5010
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*375 گره | 76*57 سانتیمتر | 72 رنگ|15.63 مقاط | رجشمار  55-45 ||     ..
نخ مرینوس تبریز: 357,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قایق عشق
مدل: 4120
وضعیت: موجود در انبار
..|| 645*420گره | 98*64سانتیمتر | 47رنگ|22.58 مقاط | رجشمار 55-46|| ..
نخ مرینوس تبریز: 441,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الهه محبت
مدل: 3521
وضعیت: موجود در انبار
..|| 400*601 گره | 61*92 سانتیمتر | 102 رنگ|20.03 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 437,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تمنای بخشایش
مدل: 2170
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*640 گره | 98*77 سانتیمتر | 97 رنگ|26.67 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 582,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلبه و رودخانه
مدل: 5110
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*349 گره | 76*53 سانتیمتر | 69 رنگ|14.54 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 348,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عصر عاشورا
مدل: 2250
وضعیت: موجود در انبار
..|| 685*509 گره | 104*77 سانتیمتر | 67 رنگ|29.06 مقاط | رجشمار 55 - 46|| ..
نخ مرینوس تبریز: 634,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طراوت زندگی
مدل: 6130
وضعیت: موجود در انبار
..|| 380*500 گره | 58*76 سانتیمتر | 80 رنگ|15.83 مقاط | رجشمار 55-46 ||     . ..
نخ مرینوس تبریز: 361,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش احساس عاشقانه
مدل: 3100
وضعیت: موجود در انبار
..|| 420*600 گره | 64*91 سانتیمتر | 94 رنگ|21 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 458,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آبشار و جنگل
مدل: 5150
وضعیت: موجود در انبار
..|| 520*360 گره | 79*55 سانتیمتر | 51 رنگ|15.6 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 356,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماهیگیری در برکه
مدل: 3481
وضعیت: موجود در انبار
..|| 427*558گره | 85*65 سانتیمتر | 102 رنگ|19.86 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 453,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوه عقاب
مدل: 7161
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*350 گره | 76*53 سانتیمتر |  رنگ|14.58 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 348,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلبه و جویبار
مدل: 5040
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*283 گره | 91*43 سانتیمتر | 66 رنگ|14.15 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 337,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پرده اسرار
مدل: 2010
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*725 گره | 111*77 سانتیمتر | 91 رنگ|30.21 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 629,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرای خان
مدل: 5080
وضعیت: موجود در انبار
..|| 295*391 گره | 45*59 سانتیمتر | 72 رنگ|9.61 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 241,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا متوسط
مدل: 3171
وضعیت: موجود در انبار
..|| 480*378 گره | 73*58 سانتیمتر | 63 رنگ|15.12 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 345,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دروازه ملل
مدل: 4500
وضعیت: موجود در انبار
..|| 560*390گره | 85*59سانتیمتر | 43 رنگ|18.20مقاط | رجشمار 55-46|| ..
نخ مرینوس تبریز: 355,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهمانی شب
مدل: 3060
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1050*762 گره | 160*116 سانتیمتر | 157 رنگ|66.68 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 1,261,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مدینه کوچک
مدل: 1840
وضعیت: موجود در انبار
..|| 450*293 گره | 68*45 سانتیمتر | 53 رنگ|10.99 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 240,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بهار زندگی
مدل: 5390
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*310 گره | 91*47 سانتیمتر | 68 رنگ|15.5 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 354,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد جل جلاله خشتی جدید
مدل: 1340
وضعیت: موجود در انبار
..|| 520*384 گره | 79*58 سانتیمتر | 80 رنگ|16.64 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 363,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زیبایی بهار
مدل: 7150
وضعیت: موجود در انبار
..|| 250*378 گره | 38*58 سانتیمتر | 46 رنگ|7.88 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 197,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دایره هستی
مدل: 2240
وضعیت: موجود در انبار
..|| 750*490 گره | 114*75 سانتیمتر | 115 رنگ|30.63 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 637,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه کاترین
مدل: 3240
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1050*717 گره | 160*109 سانتیمتر | 146 رنگ|62.74 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 1,186,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهای شکیبا
مدل: 6150
وضعیت: موجود در انبار
..|| 360*500 گره | 55*76 سانتیمتر | 103 رنگ|15 مقاط | رجشمار 55 - 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 342,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملاقات
مدل: 3540
وضعیت: موجود در انبار
..|| 400*600 گره | 61*91 سانتیمتر | 86 رنگ| 20  مقاط | رجشمار 46 ||     . ..
نخ مرینوس تبریز: 436,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانه باغ
مدل: 5370
وضعیت: موجود در انبار
..|| 450*280 گره | 68*43 سانتیمتر | 73 رنگ|10.5 مقاط | رجشمار 55 - 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 250,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حمام
مدل: 2220
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*400 گره | 91*61 سانتیمتر | 115 رنگ|20 مقاط | رجشمار 46 ||     . تعداد..
نخ مرینوس تبریز: 436,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جمع خانوادگی
مدل: 3220
وضعیت: موجود در انبار
..|| 800*587 گره | 122*90 سانتیمتر | 111 رنگ|39.13 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 814,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پیرمرد مرغ فروش
مدل: 2230
وضعیت: پیش سفارش
..|| 350*480 گره | 53*73 سانتیمتر | 89 رنگ|14 مقاط | رجشمار 46 ||     . تعداد ..
نخ مرینوس تبریز: 334,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وصال 5161
مدل: 5031
وضعیت: پیش سفارش
..|| 500*352گره | 76* 54سانتیمتر | 0 رنگ|14.67مقاط | رجشمار 55-46 ||   ..
نخ مرینوس تبریز: 298,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وداع
مدل: 5160
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مردان عشایر
مدل: 5511
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 212,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شهر رویایی
مدل: 5162
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا بزرگ
مدل: 3172
وضعیت: پیش سفارش
..|| 580*457 گره | 88*70 سانتیمتر | 63 رنگ|22.09 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 482,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دختران جواهر فروش
مدل: 3095
وضعیت: پیش سفارش
..|| 700*480 گره | 107*73 سانتیمتر | 123 رنگ|23.33 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 611,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ ابیانه
مدل: 5030
وضعیت: پیش سفارش
..|| 670*310 گره | 102*77 سانتیمتر | 77 رنگ|17.31 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 395,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تار زن جوان
مدل: 3620
وضعیت: پیش سفارش
..|| 800*600 گره | 122*91 سانتیمتر | 132 رنگ|40 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 832,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوه گلها
مدل: 6100
وضعیت: پیش سفارش
..|| 430*555 گره | 65*84 سانتیمتر | 108 رنگ|19.89 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 454,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوی پیراهن یوسف
مدل: 2120
وضعیت: پیش سفارش
..|| 500*710 گره | 77*109 سانتیمتر | 100 رنگ|29.58 مقاط | رجشمار 46 ||      ..
نخ مرینوس تبریز: 645,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان زیبا
مدل: 6200
وضعیت: پیش سفارش
..|| 350*490 گره | 53*75 سانتیمتر | 83 رنگ|14.29 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 341,000تومان
استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است
تابلو فرش رنگ و ترنج © 2018