به تابلو فرش رنگ و ترنج خوش آمدید

همکاران ما از ساعت 9 الی 15 از طریق شماره تلفن های زیر پاسخگوی شما می باشند.

34217045  041

انتقادات و پیشنهادات : 09372719001 ( ساعت 9 الی 15 )

ایات قرانی و اسماء الهی

/
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد مرصع مدل: 1300
مدل: 1300
وضعیت: موجود در انبار
..|| 349*478 گره | 53*73 سانتیمتر | 17 رنگ|13.9 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 251,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد مدل: 1490
مدل: 1490
وضعیت: موجود در انبار
..|| 436*598 گره | 66*91 سانتیمتر | 31 رنگ|21.73 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 432,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش وان یکاد جل جلاله کوچک
مدل: 1071
وضعیت: موجود در انبار
..|| 300*207 گره | 46*31 سانتیمتر | 18 رنگ|5.18 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 104,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد مرصع مدل: 1301
مدل: 1301
وضعیت: موجود در انبار
..|| 349*478 گره | 53*73 سانتیمتر | 16 رنگ|13.9 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 251,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد گلفرنگ
مدل: 1079
وضعیت: موجود در انبار
..|| 455*255 گره | 69*39 سانتیمتر |  43 رنگ| 9.67 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 202,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد نگاره
مدل: 1110
وضعیت: موجود در انبار
..|| 765*333 گره | 116*51 سانتیمتر | 37 رنگ|21.23 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 421,000تومان
نخ و نقشه وان یکاد توحید عرضی
مدل: 1087
وضعیت: موجود در انبار
..|| 620*320 گره | 94*48 سانتیمتر | 38 رنگ| 16.53 مقاط | رجشمار 55-46 || تعداد رنگ ابریشم: 4 رنگ ..
نخ مرینوس تبریز: 328,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد کهن حی القیوم
مدل: 1330
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*370 گره | 91*56 سانتیمتر | 62 رنگ|18.5 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 406,000تومان
مدل: 1077
وضعیت: موجود در انبار
..|| 700*250 گره | 107*38 سانتیمتر | 43 رنگ|14.6 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 304,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد توحید کعبه
مدل: 1089
وضعیت: موجود در انبار
..|| 520*350 گره | 79*53 سانتیمتر | 42 رنگ|15.17 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 316,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد جل جلاله مدل: 1310
مدل: 1310
وضعیت: موجود در انبار
..|| 450*332 گره | 68*51 سانتیمتر | 15 رنگ|12.41 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 225,000تومان
نخ و نقشه و ان یکاد کعبه مدینه مدل: 1530
مدل: 1530
وضعیت: موجود در انبار
..|| 370*520 گره | 56*79 سانتیمتر | 43 رنگ|16.03 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 334,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش وان یکاد نقشین
مدل: 1072
وضعیت: موجود در انبار
..|| 360*250 گره | 55*38 سانتیمتر | 31 رنگ|7.5 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 156,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد پوستی 1643
مدل: 1643
وضعیت: موجود در انبار
..|| 441*320 گره | 67*49 سانتیمتر | 34 رنگ|11.76 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 257,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش وان یکاد کعبه مدینه طلایی
مدل: 1075
وضعیت: موجود در انبار
..|| 650*300 گره | 99*46 سانتیمتر | 41 رنگ|16.25 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 338,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد پوستی 1644
مدل: 1644
وضعیت: موجود در انبار
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد مدل: 1600
مدل: 1600
وضعیت: موجود در انبار
..|| 156*518 گره | 24*79 سانتیمتر | 28 رنگ|6.73 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 141,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش وان یکاد گلباران
مدل: 1080
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*300 گره | 91*46 سانتیمتر | 41 رنگ|15 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 312,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دو آیه طلایی
مدل: 1082
وضعیت: موجود در انبار
..|| 650*310 گره | 99*47 سانتیمتر | 36 رنگ|16.79 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 333,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چهار قل نگاره
مدل: 1120
وضعیت: موجود در انبار
..||740*430 گره |113*65 سانتیمتر | 37 رنگ|26.52مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 527,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش وان یکاد اسماء
مدل: 1081
وضعیت: موجود در انبار
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 498,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش وان یکاد آیت الکرسی کعبه
مدل: 1073
وضعیت: موجود در انبار
..|| 800*370 گره | 122*56 سانتیمتر | 47 رنگ|24.67 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 514,000تومان
مدل: 1086
وضعیت: موجود در انبار
..|| 660*275 گره | 100*42 سانتیمتر | 46 رنگ|15.13 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 315,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد
مدل: 1230
وضعیت: موجود در انبار
..|| 450*201 گره | 68*31 سانتیمتر | 17 رنگ|  20.65 مقاط | رجشمار 55-46 ||   تعداد اب..
نخ مرینوس تبریز: 156,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سه آیه مجلل
مدل: 1078
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1000*450 گره | 152*68 سانتیمتر | 67 رنگ|37.50 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 743,000تومان
نخ مرینوس تبریز: 600,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله مدل: 1420
مدل: 1420
وضعیت: موجود در انبار
..|| 280*419 گره | 43*64 سانتیمتر | 30 رنگ|9.78 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 185,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش وان یکاد پوستین
مدل: 1070
وضعیت: موجود در انبار
..|| 380*550 گره | 58*84 سانتیمتر | 32 رنگ|17.42 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 345,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد جل جلاله خشتی جدید
مدل: 1340
وضعیت: موجود در انبار
..|| 520*384 گره | 79*58 سانتیمتر | 80 رنگ|16.64 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 363,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد جل جلاله
مدل: 1311
وضعیت: موجود در انبار
..|| 450*331 گره | 68*50 سانتیمتر | 20 رنگ|12.41 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 224,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد توحید مدل: 1450
مدل: 1450
وضعیت: موجود در انبار
..|| 261*660 گره | 40*101 سانتیمتر | 30 رنگ|14.35 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 270,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد الحمدالله
مدل: 1084
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*270 گره | 91*41 سانتیمتر | 37 رنگ| رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 268,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد آیت الکرسی
مدل: 1220
وضعیت: موجود در انبار
..|| 620*421 گره | 94*64 سانتیمتر | 34 رنگ|21.75 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 431,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد كعبه زيبا
مدل: 1083
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*300 گره | 91*46 سانتیمتر | 44 رنگ| 15 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 312,000تومان
مدل: 1240
وضعیت: موجود در انبار
..||1000*522 گره | 152*79 سانتیمتر | 52رنگ|43.5 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 827,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد مقرنس
مدل: 1350
وضعیت: موجود در انبار
..|| 450*270 گره | 68*41 سانتیمتر | 29 رنگ|10.13 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 199,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد مدل: 1410
مدل: 1410
وضعیت: موجود در انبار
..|| 655*251 گره | 100*38 سانتیمتر | 28 رنگ|13.7 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 258,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد اسلیمی
مدل: 1400
وضعیت: موجود در انبار
..|| 445*325گره | 49*68 سانتیمتر | 31 رنگ|12.05 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 239,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد پوستی 1642
مدل: 1642
وضعیت: موجود در انبار
..|| 485*280 گره | 74*43 سانتیمتر | 34 رنگ|11.32 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 225,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد مدل: 1570
مدل: 1570
وضعیت: موجود در انبار
..|| 364*520 گره | 55*79 سانتیمتر | 53 رنگ|15.77 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 237,000تومان
نخ و نقشه وان یکاد کعبه مدینه مدل: 1620
مدل: 1620
وضعیت: پیش سفارش
..|| 500*700 گره | 76*107 سانتیمتر | 53 رنگ|29.17 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 520,000تومان
نخ و نقشه وان یکاد مسجدالنبی مدل: 1510
مدل: 1510
وضعیت: پیش سفارش
..|| 364*520 گره | 55*79 سانتیمتر | 53 رنگ|15.77 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 345,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش وان یکاد کعبه مدینه پوستی
مدل: 1076
وضعیت: پیش سفارش
..|| 670*360 گره | 102*55 سانتیمتر | 39 رنگ|20.1 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 398,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش وان یکاد کعبه مدینه اسماء
مدل: 1074
وضعیت: پیش سفارش
..|| 1230*370 گره | 187*56 سانتیمتر | 58 رنگ|37.93 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 751,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد مدل: 1470
مدل: 1470
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 302,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد مدل: 1440
مدل: 1440
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 184,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد گل افشان
مدل: 1360
وضعیت: پیش سفارش
..|| 445*325 گره | 68*49 سانتیمتر | 43 رنگ|12.53 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 261,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد کعبه مدل: 1580
مدل: 1580
وضعیت: پیش سفارش
توليد نخواهد شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد مدل: 1590
مدل: 1590
وضعیت: پیش سفارش
..|| 277*391 گره | 42*60 سانتیمتر | 42 رنگ|9.02 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 188,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد مدل: 1540
مدل: 1540
وضعیت: پیش سفارش
..|| 270*370 گره | 41*56 سانتیمتر | 26 رنگ|8.29 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 165,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد مدل: 1520
مدل: 1520
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد صحیفه
مدل: 1100
وضعیت: پیش سفارش
..|| 370*251 گره | 39*57 سانتیمتر | 23 رنگ|7.74 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 169,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نـور  مدل: 1500
مدل: 1500
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
مدل: 1097
وضعیت: پیش سفارش
..|| 605*253 گره | 92*38 سانتیمتر | 39 رنگ| 12.75  مقاط | رجشمار 55-46 ||     ..
نخ مرینوس تبریز: 253,000تومان
مدل: 1061
وضعیت: پیش سفارش
..|| 350*500گره | 53*76سانتیمتر | 19رنگ|14.58 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 307,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد کهن
مدل: 1320
وضعیت: پیش سفارش
..|| 483*360 گره | 73*55 سانتیمتر | 44 رنگ|14.49 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 302,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد مدل: 1550
مدل: 1550
وضعیت: پیش سفارش
..|| 500*350 گره | 76*53 سانتیمتر | 20 رنگ|14.58 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 263,000تومان
مدل: 1067
وضعیت: پیش سفارش
..|| 270*605 گره |41*92 سانتیمتر | 44رنگ|13.61 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 284,000تومان
مدل: 1241
وضعیت: موجود
..||700*500 گره | 107*76 سانتیمتر | 76رنگ|29.1 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 636,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش و ان یکاد کتیبه
مدل: 1210
وضعیت: پیش سفارش
..|| 360*260 گره |55*40 سانتیمتر | 28 رنگ|7.89 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 160,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش جل جلاله گل افشان
مدل: 1085
وضعیت: پیش سفارش
..|| 450*330 گره | 68*50 سانتیمتر | 33 رنگ|12.38 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 273,000تومان
استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است
تابلو فرش رنگ و ترنج © 2018