به تابلو فرش رنگ و ترنج خوش آمدید

همکاران ما از ساعت 9 الی 15 از طریق شماره تلفن های زیر پاسخگوی شما می باشند.

34217045  041

انتقادات و پیشنهادات : 09372719001 ( ساعت 9 الی 15 )

اثار هنرمندان جهان

/
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه تابلو فرش لیدا
مدل: 3030
وضعیت: موجود در انبار
..|| 300*395 گره | 46*60 سانتیمتر | 81 رنگ|9.88 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 247,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مادر و کودک
مدل: 3140
وضعیت: موجود در انبار
..|| 460*245 گره | 70*38 سانتیمتر | 46 رنگ|9.39 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 235,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قایق رمانتیک
مدل: 3250
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500* 320گره | 76*49سانتیمتر | - رنگ| 13.33مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 318,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محفل شعرخوانی
مدل: 3180
وضعیت: موجود در انبار
..|| 663*470 گره | 101*72 سانتیمتر | 112 رنگ|25.97 مقاط | رجشمار 46 ||      ..
نخ مرینوس تبریز: 567,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دختر شکوفه ها
مدل: 3080
وضعیت: موجود در انبار
..|| 440*538 گره | 67*82 سانتیمتر | 125 رنگ|19.73 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 450,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خداحافظ برایان
مدل: 3120
وضعیت: موجود در انبار
..|| 250*550 گره | 38*84 سانتیمتر | 66 رنگ|11.46 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 273,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الهه محبت
مدل: 3521
وضعیت: موجود در انبار
..|| 400*601 گره | 61*92 سانتیمتر | 102 رنگ|20.03 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 437,000تومان
مدل: 3093
وضعیت: موجود در انبار
..|| 350*559 گره | 53*85 سانتیمتر | 82 رنگ|16.3 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 372,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش احساس عاشقانه
مدل: 3100
وضعیت: موجود در انبار
..|| 420*600 گره | 64*91 سانتیمتر | 94 رنگ|21 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 458,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دختران سورتمه سوار
مدل: 3091
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*400 گره | 91*61 سانتیمتر | 115 رنگ|20 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 436,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسور باز متوسط
مدل: 3062
وضعیت: موجود در انبار
..|| 700*490 گره | 107*75 سانتیمتر | 105 رنگ|28.58 مقاط | رجشمار 55-46 ||   تعداد نخ ابری..
نخ مرینوس تبریز: 624,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماهیگیری در برکه
مدل: 3481
وضعیت: موجود در انبار
..|| 427*558گره | 85*65 سانتیمتر | 102 رنگ|19.86 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 453,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عشق مقدس
مدل: 3441
وضعیت: موجود در انبار
..|| 416*293 گره | 63*45 سانتیمتر | 74 رنگ|10.13 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 242,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خواب کودکان
مدل: 3270
وضعیت: موجود در انبار
..|| 560*448 گره | 85*68 سانتیمتر | 142 رنگ|20.91 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 456,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش گپ
مدل: 3082
وضعیت: موجود در انبار
..|| 625*448 گره | 95*68 سانتیمتر | 121 رنگ|23.33 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 509,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش کانون خانواده بزرگ
مدل: 3604
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1000*700 گره | 152*107 سانتیمتر | 183 رنگ|58.33 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 1,103,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا متوسط
مدل: 3171
وضعیت: موجود در انبار
..|| 480*378 گره | 73*58 سانتیمتر | 63 رنگ|15.12 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 345,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ آرزوها مدل: 3500
مدل: 3500
وضعیت: موجود در انبار
..|| 718*420 گره | 110*64 سانتیمتر | 133 رنگ| 25.13 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 548,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش محفل موسیقی
مدل: 3084
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1050*700 گره | 160*107 سانتیمتر | 00 رنگ|61.25 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 1,158,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش عشوه گر
مدل: 3083
وضعیت: موجود در انبار
..|| 697*510 گره | 106*78 سانتیمتر | 130 رنگ|29.62 مقاط | رجشمار 55-46 ||     تعد..
نخ مرینوس تبریز: 646,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دختر نقاش
مدل: 3081
وضعیت: موجود در انبار
..|| 400*600 گره | 61*91 سانتیمتر | 106 رنگ|20 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 436,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهمانی شب
مدل: 3060
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1050*762 گره | 160*116 سانتیمتر | 157 رنگ|66.68 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 1,261,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مادر و دختر
مدل: 30019
وضعیت: موجود در انبار
..|| 170*240 گره | 25*36 سانتیمتر | 43 رنگ|3.4 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 92,000تومان
مدل: 3086
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1040*680 گره | 158*103 سانتیمتر | 00 رنگ|58.93 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 1,114,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش نوازنده
مدل: 3079
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1000*693 گره | 152*105 سانتیمتر | 136 رنگ|57.75 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 1,092,000تومان
مدل: 3092
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1050*625 گره | 160*95 سانتیمتر | 185 رنگ|54.69 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 1,034,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قایق عشاق
مدل: 3626
وضعیت: موجود در انبار
..|| 650*526 گره | 100*80 سانتیمتر | 146 رنگ| رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 622,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شانزلیزه
مدل: 3611
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1000*700 گره | 152*107 سانتیمتر | 147 رنگ|58.33 مقاط | رجشمار 55-46 || تابلو فرش شانزلیزه از..
نخ مرینوس تبریز: 1,103,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دستبوسی
مدل: 3010
وضعیت: موجود در انبار
..|| 670*484 گره | 102*74 سانتیمتر | 86 رنگ|27.02 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 590,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ ونیز
مدل: 3150
وضعیت: موجود در انبار
..|| 450*600گره | 69*92سانتیمتر | 105 رنگ|22.5 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 491,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آرایشگر
مدل: 3350
وضعیت: موجود در انبار
..|| 400*600 گره | 61*91 سانتیمتر | 121 رنگ|20 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 456,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آذرخش
مدل: 3411
وضعیت: موجود در انبار
..|| 480*330 گره | 73*50 سانتیمتر | 73 رنگ|13.2 مقاط | رجشمار 46 ||   فرش رنگ و ترنج مرکز..
نخ مرینوس تبریز: 315,000تومان
مبنی بر 1 نظر
مدل: 3090
وضعیت: موجود در انبار
..|| 630*350 گره | 96*53 سانتیمتر | 93 رنگ|18.38 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 419,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دختر گرگ
مدل: 3099
وضعیت: موجود در انبار
..|| 560*400 گره | 85*61 سانتیمتر | 100 رنگ|18.67 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 426,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گردش در قصر نفیس
مدل: 3200
وضعیت: موجود در انبار
..|| 600*430 گره | 91*66 سانتیمتر | 135 رنگ|21.5 مقاط | رجشمار 55-46 ||      ..
نخ مرینوس تبریز: 469,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 3340
وضعیت: موجود در انبار
..|| 740*448 گره | 113*68 سانتیمتر | 171 رنگ|27.63 مقاط | رجشمار 46 ||      ..
نخ مرینوس تبریز: 603,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه کاترین
مدل: 3240
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1050*717 گره | 160*109 سانتیمتر | 146 رنگ|62.74 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 1,186,000تومان
مدل: 3628
وضعیت: موجود در انبار
..|| 800*550 گره | 122*84 سانتیمتر | 109 رنگ| رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 789,000تومان
مدل: 3096
وضعیت: موجود در انبار
..|| 450*630 گره | 68*96 سانتیمتر | 96 رنگ|23.63 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 516,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چشن پاپ
مدل: 3078
وضعیت: موجود در انبار
..|| 1280*860 گره | 195*131 سانتیمتر | 145 رنگ| رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 1,643,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملاقات
مدل: 3540
وضعیت: موجود در انبار
..|| 400*600 گره | 61*91 سانتیمتر | 86 رنگ| 20  مقاط | رجشمار 46 ||     . ..
نخ مرینوس تبریز: 436,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جمع خانوادگی
مدل: 3220
وضعیت: موجود در انبار
..|| 800*587 گره | 122*90 سانتیمتر | 111 رنگ|39.13 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 814,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تاب باز
مدل: 3421
وضعیت: موجود در انبار
..|| 330*480 گره | 50*74 سانتیمتر | 69 رنگ|13.2 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 315,000تومان
مدل: 3088
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 480,000تومان
مدل: 3098
وضعیت: پیش سفارش
..|| 1400*1029 گره | 213*157 سانتیمتر | 207 رنگ|120.05 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 2,149,000تومان
مدل: 3089
وضعیت: پیش سفارش
..|| 1050*730 گره | 160*111 سانتیمتر | 00 رنگ|63.88 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 1,208,000تومان
مدل: 3097
وضعیت: پیش سفارش
..|| 860*630 گره | 131*96 سانتیمتر | 132 رنگ|45.15 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 899,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش شکارچی
مدل: 3087
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلوفرش تاجگذاری
مدل: 3085
وضعیت: پیش سفارش
..|| 860*600 گره | 131*91 سانتیمتر | 141 رنگ|43 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 856,000تومان
مدل: 3094
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 611,000تومان
مدل: 3063
وضعیت: پیش سفارش
..|| 500*346 گره |76*53 سانتیمتر | 78 رنگ|14.41 مقاط | رجشمار 55-46 ||   تعداد نخ ابریشم:..
نخ مرینوس تبریز: 329,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نقاش جوان
مدل: 3280
وضعیت: پیش سفارش
..|| 825*569گره | 126*87سانتیمتر | - رنگ|39.12مقاط | رجشمار 55-46|| ..
نخ مرینوس تبریز: 814,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه پلنگ ها مدل: 3430
مدل: 3430
وضعیت: پیش سفارش
..|| 500*491 گره | 76*75 سانتیمتر | 80 رنگ|20.46 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 446,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماهیگیری در برکه مدل: 3480
مدل: 3480
وضعیت: پیش سفارش
..|| 579*850 گره | 89*130 سانتیمتر | 135 رنگ|41.02 مقاط | رجشمار 46 ||      ..
نخ مرینوس تبریز: 818,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر جوان جدید
مدل: 3619
وضعیت: پیش سفارش
..|| 650*480 گره | 99*73 سانتیمتر | 119 رنگ| رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 567,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا کوچک
مدل: 3170
وضعیت: پیش سفارش
..|| 400*315 گره | 61*48 سانتیمتر | 63 رنگ|15.12 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 250,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا بزرگ
مدل: 3172
وضعیت: پیش سفارش
..|| 580*457 گره | 88*70 سانتیمتر | 63 رنگ|22.09 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 482,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اذرخش
مدل: 3410
وضعیت: پیش سفارش
..|| 520*750 گره | 79*114 سانتیمتر | 79 رنگ|32.5 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 488,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش دختران جواهر فروش
مدل: 3095
وضعیت: پیش سفارش
..|| 700*480 گره | 107*73 سانتیمتر | 123 رنگ|23.33 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 611,000تومان
مدل: 3606
وضعیت: پیش سفارش
..|| 480*600 گره | 73*91 سانتیمتر | رنگ|24 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 524,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گپ عصرانه مدل: 3300
مدل: 3300
وضعیت: پیش سفارش
..|| 505*678 گره | 77*104 سانتیمتر | 100 رنگ|28.53 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 640,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عشق مقدس مدل: 3440
مدل: 3440
وضعیت: پیش سفارش
..|| 541*381 گره | 82*58 سانتیمتر | 69 رنگ|17.15 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 392,000تومان
مدل: 3629
وضعیت: پیش سفارش
..||800*568      گره | 86*122 سانتیمتر | رنگ| 37.86 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 833,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تار زن جوان
مدل: 3620
وضعیت: پیش سفارش
..|| 800*600 گره | 122*91 سانتیمتر | 132 رنگ|40 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 832,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بالکن همسایه
مدل: 3210
وضعیت: پیش سفارش
..|| 670*505 گره | 102*77 سانتیمتر | 110 رنگ|28.2 مقاط | رجشمار 55-46 ||     &nbs..
نخ مرینوس تبریز: 615,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر دایره زن
مدل: 3310
وضعیت: پیش سفارش
..|| 509*300گره | 78*46سانتیمتر | 95رنگ|12.73مقاط | رجشمار 46 ||       تع..
نخ مرینوس تبریز: 303,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر جواهر فروش
مدل: 3000
وضعیت: پیش سفارش
..|| 500*280 گره | 77*43 سانتیمتر | 66 رنگ|11.67 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 278,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لیندا
مدل: 3330
وضعیت: پیش سفارش
..|| 300*370 گره | 46*57 سانتیمتر | 77 رنگ| 9.23 مقاط | رجشمار 55-46 ||     با 10..
نخ مرینوس تبریز: 231,000تومان
استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است
تابلو فرش رنگ و ترنج © 2018