به تابلو فرش رنگ و ترنج خوش آمدید

همکاران ما از ساعت 9 الی 15 از طریق شماره تلفن های زیر پاسخگوی شما می باشند.

34217045  041

انتقادات و پیشنهادات : 09372719001 ( ساعت 9 الی 15 )

گل ها و میوه ها

/
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه تابلو فرش گل رز
مدل: 6140
وضعیت: موجود در انبار
..|| 260*350 گره | 40*53 سانتیمتر | 34 رنگ|7.58 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 190,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل یادگار
مدل: 6073
وضعیت: موجود در انبار
..|| 380*300 گره | 58*46 سانتیمتر | 90 رنگ| 9.5  مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 238,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهای رویایی
مدل: 6110
وضعیت: موجود در انبار
..|400*280 گره | 61*43سانتیمتر | 81 رنگ|9.33 مقاط | رجشمار 46 ||       تع..
نخ مرینوس تبریز: 234,000تومان
مدل: 60019
وضعیت: موجود در انبار
..|| 240*170گره | 37*26سانتیمتر | 36رنگ|3.4مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 92,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبدی در باغ
مدل: 6091
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*389 گره | 76*59 سانتیمتر | 71 رنگ| 16.21 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 370,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلی برای تو
مدل: 6190
وضعیت: موجود در انبار
..|| 250*325 گره | 38*49 سانتیمتر | 72 رنگ|6.77 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 170,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش لاله های زیبا نفیس
مدل: 6083
وضعیت: موجود در انبار
..|| 280*474 گره | 43*72 سانتیمتر | 96 رنگ|11.06 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 264,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش گل در چمن
مدل: 6080
وضعیت: موجود در انبار
..|| 300*420 گره | 46*64 سانتیمتر | 74 رنگ|10.5 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 250,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش لاله های شکیبا نفیس
مدل: 6084
وضعیت: موجود در انبار
..|| 640*430 گره | 97*65 سانتیمتر | 91 رنگ|22.93 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 500,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز کوچک
مدل: 6141
وضعیت: موجود در انبار
..| 149*200 گره | 23*30 سانتیمتر | 23 رنگ|2.48 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 68,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش گل احسان
مدل: 6087
وضعیت: موجود در انبار
..|| 300*400 گره | 46*61 سانتیمتر | 74 رنگ|10 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 250,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان طلایی مدل: 6410
مدل: 6410
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*400 گره | 76*61 سانتیمتر | 117 رنگ|16.67 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 380,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طراوت زندگی
مدل: 6130
وضعیت: موجود در انبار
..|| 380*500 گره | 58*76 سانتیمتر | 80 رنگ|15.83 مقاط | رجشمار 55-46 ||     . ..
نخ مرینوس تبریز: 361,000تومان
مدل: 6040
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500* 320گره | 76*49 سانتیمتر | 89 رنگ|13 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 318,000تومان
مدل: 6050
وضعیت: موجود در انبار
..|| 440* 330گره | 67*50 سانتیمتر | 78 رنگ|12 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 288,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش استیل لایف
مدل: 6420
وضعیت: موجود در انبار
..|| 353*450 گره | 54*69 سانتیمتر | 90 رنگ|13.24 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 316,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش سبد عشاق
مدل: 6082
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*350 گره | 76*53 سانتیمتر | 74 رنگ|14.58 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 348,000تومان
مدل: 6503
وضعیت: موجود در انبار
..|| 700*480 گره | 107*73 سانتیمتر | 103 رنگ|28 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 590,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله های رویایی
مدل: 6076
وضعیت: موجود در انبار
..|| 650*460 گره | 99*70 سانتیمتر | 82 رنگ| 24.92 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 544,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل
مدل: 6501
وضعیت: موجود در انبار
..|| 300*397 گره | 46*60 سانتیمتر | 69 رنگ|9.93 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 249,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش شمیم
مدل: 6081
وضعیت: موجود در انبار
..|| 330*440 گره | 50*67 سانتیمتر | 73 رنگ|12.1 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 288,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل مینا
مدل: 6160
وضعیت: موجود در انبار
..|| 500*355 گره | 76*54 سانتیمتر | 78 رنگ|14.79 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 353,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوه زندگی مدل: 6300
مدل: 6300
وضعیت: موجود در انبار
..|| 400*607 گره | 61*92 سانتیمتر | 94 رنگ|20.23 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 442,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گلهای وحشی
مدل: 6094
وضعیت: موجود در انبار
..|| 620*425 گره | 94*65 سانتیمتر | 100 رنگ| 21.96 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 479,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش استایل گل
مدل: 6077
وضعیت: موجود در انبار
..|| 350*580 گره | 53*88 سانتیمتر | 93 رنگ| 16.92 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 386,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش همیشه بهار
مدل: 6079
وضعیت: موجود در انبار
..|| 450*345 گره | 69*53 سانتیمتر | 90 رنگ| 12.94 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 308,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوی خوش زندگی
مدل: 6170
وضعیت: موجود در انبار
..|| 430*600 گره | 65*91 سانتیمتر | - رنگ|21.50 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 474,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش گلدان آبی (شبان)
مدل: 6086
وضعیت: موجود در انبار
..|| 320*420 گره | 49*64 سانتیمتر | 75 رنگ|11.2 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 267,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یــاس
مدل: 6400
وضعیت: موجود در انبار
..|| 430*600 گره | 65*91 سانتیمتر | 112 رنگ|21.5 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 469,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رزهای رنگی
مدل: 6075
وضعیت: موجود در انبار
..|| 350*270 گره | 53*41 سانتیمتر | 71 رنگ| 7.88 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 197,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهای شکیبا
مدل: 6150
وضعیت: موجود در انبار
..|| 360*500 گره | 55*76 سانتیمتر | 103 رنگ|15 مقاط | رجشمار 55 - 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 342,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شیشه ای
مدل: 6072
وضعیت: موجود در انبار
..|| 360*484 گره | 55*74 سانتیمتر | 107 رنگ| 15.45 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 346,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل های وحشی
مدل: 6180
وضعیت: موجود در انبار
..|| 570*410 گره | 87*62 سانتیمتر | 78 رنگ|19.48 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 445,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوه میز گل
مدل: 6078
وضعیت: موجود در انبار
..|| 350*500 گره | 53*76 سانتیمتر | 116 رنگ| 14.58 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 348,000تومان
مدل: 6066
وضعیت: موجود در انبار
..|| 570*×390 گره | 87*59 سانتیمتر | 93 رنگ | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 423,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یادگار مدل: 6440
مدل: 6440
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 155,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یادبود مدل: 6460
مدل: 6460
وضعیت: پیش سفارش
..|| 370*549 گره | 56*84 سانتیمتر | 77 رنگ|16.93 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 386,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان یادگاری
مدل: 6074
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 131,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان سفالی
مدل: 6070
وضعیت: پیش سفارش
..|| 340*470 گره | 52*72 سانتیمتر | 85 رنگ| 13.32 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 317,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان تنهایی
مدل: 6093
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله های سفید مدل: 6480
مدل: 6480
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل زندگی مدل: 6500
مدل: 6500
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 0تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل زندگی
مدل: 6502
وضعیت: پیش سفارش
از برنامه تولید خارج شد ..
نخ مرینوس تبریز: 408,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش استیل لایف
مدل: 6421
وضعیت: پیش سفارش
..|| 300*382 گره | 46*58 سانتیمتر | 90 رنگ|9.55 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 239,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش گل و گلدان هخامنشی
مدل: 6089
وضعیت: پیش سفارش
..|| 312*410 گره | 47*62 سانتیمتر | 67 رنگ|10.66 مقاط | رجشمار 46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 254,000تومان
نخ و نقشه تابلوفرش گل های دل انگیز
مدل: 6085
وضعیت: پیش سفارش
..|| 600*418 گره | 91*64 سانتیمتر | 91 رنگ|20.9 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 456,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان و جام مدل: 6340
مدل: 6340
وضعیت: پیش سفارش
..|| 390*500 گره | 59*76 سانتیمتر | 79 رنگ|16.25 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 371,000تومان
مدل: 6504
وضعیت: پیش سفارش
..|| 400*300گره | 61*46سانتیمتر | 74رنگ| 10 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 230,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان بهاری
مدل: 6090
وضعیت: پیش سفارش
..|| 300*400 گره | 46*61 سانتیمتر | 80 رنگ| 10 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 250,000تومان
مدل: 6059
وضعیت: پیش سفارش
..|| 360*500 گره | 55*76 سانتیمتر | 96 رنگ| 15.45 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 342,000تومان
مدل: 6067
وضعیت: پیش سفارش
..|| 500*×360 گره | 76*55 سانتیمتر | 115 رنگ | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 342,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان شکیل
مدل: 6071
وضعیت: پیش سفارش
..|| 360*510 گره | 55*78 سانتیمتر | 92 رنگ| 15.3  مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 349,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طراوت مدل: 6430
مدل: 6430
وضعیت: پیش سفارش
..|| 350*500 گره | 53*76 سانتیمتر | 98 رنگ|14.58 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 348,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوه گلها
مدل: 6100
وضعیت: پیش سفارش
..|| 430*555 گره | 65*84 سانتیمتر | 108 رنگ|19.89 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 454,000تومان
مدل: 6062
وضعیت: موجود
..|| 320*×420 گره | 42*61 سانتیمتر | 87 رنگ | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 232,000تومان
مدل: 6065
وضعیت: پیش سفارش
..|| 420*×300 گره | 64*46 سانتیمتر | 87 رنگ | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 250,000تومان
مدل: 6058
وضعیت: پیش سفارش
..|| 260*590 گره | 40*90 سانتیمتر | 97 رنگ| 12.78  مقاط | رجشمار 55-46 ||     ..
نخ مرینوس تبریز: 305,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان آرامش
مدل: 6092
وضعیت: پیش سفارش
..|| 300*516 گره | 46*79 سانتیمتر | 111 رنگ| 12.9 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 308,000تومان
مدل: 6061
وضعیت: موجود
..|| 490*×350گره | 75*53سانتیمتر | 109رنگ | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 329,000تومان
مدل: 6098
وضعیت: پیش سفارش
..|| 290*×420 گره | 44*63 سانتیمتر | 129 رنگ | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 245,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز و ماه
مدل: 6120
وضعیت: پیش سفارش
..|| 330*440 گره | 50*67 سانتیمتر | 59 رنگ|12.1 مقاط | رجشمار 46 ||       ..
نخ مرینوس تبریز: 288,000تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان زیبا
مدل: 6200
وضعیت: پیش سفارش
..|| 350*490 گره | 53*75 سانتیمتر | 83 رنگ|14.29 مقاط | رجشمار 55-46 || ..
نخ مرینوس تبریز: 341,000تومان
مدل: 6057
وضعیت: پیش سفارش
..|| 240*442 گره | 37*67 سانتیمتر    رنگ| 8.84  مقاط | رجشمار 55-46 ||   &..
نخ مرینوس تبریز: 221,000تومان
استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است
تابلو فرش رنگ و ترنج © 2018